Witaj w Frjálsi

Co wiesz o sprawach emerytalnych?

 

Frjálsi to wielokrotnie nagradzany fundusz emerytalno-rentowy, który niemal 70 tysięcy osób wybrało jako swój fundusz.

Nie jesteśmy wszyscy tacy sami, dlatego ważne jest mieć prawo wyboru

Frjálsi różni się od większości pozostałych funduszy emerytalno-rentowych tym, że członkowie funduszu mają możliwość rozdysponowania większości obowiązkowych oszczędności emerytalnych na dziedziczne środki indywidualne, co zwiększa elastyczność przy wypłatach. We Frjálsi masz wybór. Możesz na przykład wybrać różne opcje oszczędzania na obowiązkową emeryturę zależnie od tego, jaka proporcja wzajemnego ubezpieczenia i środków indywidualnych ci odpowiada.

Swobodna opcja

Dla osób, które pragną maksymalnej elastyczności.

44%

Wolne środki są dostępne do wypłaty według potrzeb od 60. roku życia i są w pełni dziedziczne.

56%

Wzajemne ubezpieczenie są dostępne do wypłaty według potrzeb od 60 roku życia i są w pełni dziedziczne.

Dziedziczna opcja

Dla osób, które chcą, żeby jak najwięcej było dziedziczne.

34%

Wolne środki są dostępne do wypłaty według potrzeb od 60. roku życia i są w pełni dziedziczne.

42%

Zablokowane środki są dostępne w formie comiesięcznych wypłat od ukończenia 60 lat do przynajmniej 82. roku życia i są w pełni dziedziczne

24%

Wzajemne ubezpieczenie są dostępne do wypłaty według potrzeb od 82 roku życia i są w pełni dziedziczne.

Wniosek o oszczędzanie na obowiązkową emeryturę we Frjálsi można łatwo złożyć w aplikacji Arion. We Frjálsi możesz brać udział w wybieraniu zarządu, w którym zasiadają tylko członkowie funduszu. Gromadzenie uprawnień jest zależne od wieku, co oznacza, że składki płacone za młodu dają większe uprawnienia, niż płacone później, bo dłużej przynoszą dochód. 

Wybór opcji inwestycyjnej

Frjálsi oferuje cztery opcje inwestycyjne dla indywidualnych środków o różnym poziomie ryzyka. Wybierasz opcję inwestycyjną dla oszczędności lub dożywotni program, w którym środki są przenoszone automatycznie między opcjami według wieku i w ten sposób, gdy stajemy się starsi, podejmowane jest mniejsze ryzyko. Możesz także w każdym momencie zmienić opcję inwestycyjną w aplikacji Arion.

Czy chcesz dostać 2% podwyżki?

Możesz podpisać umowę o dodatkowy fundusz emerytalny w Frjálsi w aplikacji Arion. Wówczas odkładasz 2–4% swojego wynagrodzenia na fundusz i otrzymujesz 2% podwyżki w formie składki pracodawcy, która też jest przeznaczana na fundusz. Dodatkowy fundusz emerytalny jest w pełni dziedziczny i można go wykorzystać bez opodatkowania do sfinansowania mieszkania.

Frjálsi jest w aplikacji Arion

Fundusz Frjálsi kładzie duży nacisk na dobrą obsługę swoich członków. Możesz sprawdzać swoje oszczędności emerytalne w dowolnym momencie w aplikacji Arion i wykonywać tam główne operacje. Aplikacja jest dostępna w języku angielskim.

Kredyt

Członkowie funduszu Frjálsi mają możliwość wzięcia kredytu pod zastaw lokalu mieszkalnego.

Długoterminowe oszczędności

Oszczędności emerytalne stanowią długofalową formę oszczędzania, a stopa zwrotu we Frjálsi jest bardzo korzystna w długiej skali. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kładziony jest nacisk na odpowiedzialną lokatę kapitału.

Application (Wnioski w języku angielskim)

 
Application to receive pension (Wniosek o emeryturę)