Lykilupplýsingar

Fjöldi sjóðfélaga

Heildarfjöldi sjóðfélaga sem eiga inneign og/eða réttindi í Frjálsa.

Titill

Texti
 

#5

Frjálsi er fimmti stærsti lífeyrissjóður Íslands.

 

1,5%

Tryggingafræðileg staða tryggingadeildar.

Allt að

78%

Erfanleg séreign úr skyldusparnaði.

Stærð og staða

Hrein eign til greiðslu lífeyris og staða Frjálsa í stærðarröð Íslenskra lífeyrissjóða.

Titill

Texti

Nafnávöxtun sl. 12 mánuði

Frjálsi 1

16,6%

Frjálsi  2

11,3%

Frjálsi  3

6,8%

Frjálsi  Áhætta

19,9%

 
Nafnávöxtun síðustu 12 mánaða m.v. 30. nóvember 2021.

Rekstrarkostnaður

Hlutfall beins kostnaðar

Rekstrarkostnaður og bein fjárfestingargjöld sem hlutfall af meðalstöðu hreinnar eignar á markaðsvirði.

Hlutfall óbeins kostnaðar

Áætluð fjárfestingargjöld sem hlutfall af meðalstöðu hreinnar eignar á markaðsvirði.

Velta og viðskipti

Velta Frjálsa árið 2020

Heildarvelta nam um 149 milljörðum

Kaup og sala á verðbréfum og sjóðum. Frjálsi greiðir ekki þóknun fyrir alla veltu, ekki eru greiddar þóknanir við kaup eða sölu á hlutdeildarskírteinum í sjóðum hjá sjóðastýringarfélögum.
 

* Fjárhæð þóknana sem greiddar voru til verðbréfamiðlana á árinu voru 25 m.kr.

Viðskipti við verðbréfamiðlanir 2020

Viðskipti við miðlanir. Í viðskiptum með verðbréf fer Frjálsi eftir bestu framkvæmd viðskipta (e. Best execution) þar sem markmiðið er að tryggja að bestu kjara sé ætíð leitað fyrir hönd sjóðsins. Opið er fyrir viðskipti við allar verðbréfamiðlanir landsins og er mismunandi hver er hlutdeild hverrar miðlunar af heildarviðskiptum sjóðsins með einstök verðbréf.
 

Fjárfestingar tengdra aðila

Útvistun á eignastýringu Frjálsa til Arion banka fela í sér aðstæður þar sem hagsmunaárekstrar koma upp og því er mikilvægt að gera ráðstafanir til að þeir valdi ekki sjóðnum tjóni. Hluti af þessum ráðstöfunum er mánaðarleg upplýsingargjöf til stjórnar um fjárfestingar sjóðsins tengdum bankanum og dótturfélögum hans sbr. sú sem birt er hér fyrir neðan, m.v. 31.12.2020.