Útgreiðslureiknivél

Í reiknivélinni hér fyrir neðan getur þú sett inn þínar forsendur og séð hvernig þitt útgreiðslu fyrirkomulag gæti litið út.

Þú getur nálgast stöðuna á lífeyrissparnaðinum þínum á Mínum síðum Frjálsa og í Arion appinu.

Opna Mínar síður 

Ég vil reikna

Frjálsa leiðin

Réttindi við 70 ára aldur kr.
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar

Heimilt er að flýta útgreiðslu samtryggingar í Frjálsu leiðinni til 60 ára aldurs og að sama skapi má seinka útgreiðslu samtryggingar í Frjálsu leiðinni til 80 ára aldurs.

Slá skal inn réttindi við 70 ára aldur í Frjálsu leiðinni
Ekki er hægt að fá uppsafnaða eingreiðslu lengra aftur en til 70 ára aldurs í Frjálsu leiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu í Frjálsu leiðinni
Útgreiðslur fyrir skatt
Mánaðarleg útgreiðsla samtryggingar frá ára aldri kr.
Eingreiðsla við ára aldur kr.

Tryggingaleiðin

Réttindi við 67 ára aldur kr.
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar

Heimilt er að flýta útgreiðslu samtryggingar í Tryggingaleiðinni til 60 ára aldurs og að sama skapi má seinka útgreiðslu samtryggingar í Tryggingaleiðinni til 80 ára aldurs.

Slá skal inn réttindi við 67 ára aldur í Tryggingaleiðinni
Ekki er hægt að fá uppsafnaða eingreiðslu lengra aftur en til 67 ára aldurs í Tryggingaleiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu í Tryggingaleiðinni
Útgreiðslur fyrir skatt
Mánaðarleg útgreiðsla samtryggingar frá ára aldri kr.
Eingreiðsla við ára aldur kr.

Erfanlega leiðin

Réttindi við 85 ára aldur kr.
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar

Heimilt er að flýta útgreiðslu samtryggingar í Erfanlegu leiðinni til 82 ára aldurs. Við upphaf útgreiðslu samtryggingar lýkur útgreiðslum bundinnar séreignar.

Staða bundinnar séreignar kr.
Aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar
Aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar

Heimilt er að hefja útgreiðslur bundinnar séreignar við 60 ára aldur og standa þær yfir til 82, 83, 84 eða 85 ára aldurs eftir vali sjóðfélaga.

Slá skal inn réttindi við 85 ára aldur í Erfanlegu leiðinni
Slá skal inn stöðu bundinnar séreignar í Erfanlegu leiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar og lok útgreiðslu bundinnar séreignar í Erfanlegu leiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar
Ekki er hægt að fá uppsafnaða eingreiðslu bundinnar séreignar lengra aftur en til 60 ára aldurs í Erfanlegu leiðinni
Ekki er hægt að fá samtryggingu útgreidda á undan bundinni séreign í Erfanlegu leiðinni
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar skal ekki vera sá sami og aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar
Útgreiðslur fyrir skatt
Mánaðarleg útgreiðsla samtryggingar frá ára aldri kr.
Mánaðarleg útgreiðsla bundinnar séreignar frá ára aldri til ára aldurs kr.
Eingreiðsla bundinnar séreignar við ára aldur kr.
Eingreiðslu skipt á mánuði, mánaðarleg útgreiðsla kr.

Frjáls séreign

Staða frjálsrar séreignar
Staða frjálsrar séreignar

Hér á að skrá alla frjálsa séreign, bæði úr viðbótar- og skyldusparnaði.

kr.
Vænt ávöxtun
Vænt ávöxtun

Hér á að skrá vænta ávöxtun

%
Aldur við upphaf útgreiðslu frjálsar séreignar
Aldur við upphaf útgreiðslu frjálsar séreignar

Heimilt er að hefja útgreiðslur frjálsrar séreignar við 60 ára aldur.

Útgreiðsla skal miðuð við
Útgreiðsla skal miðuð við

Val er um hvort reiknað er út frá fjölda mánaða (til að finna upphæð á mánuði) eða upphæð á mánuði (til að finna fjölda mánaða).

Fjölda ára ár
Fjöldi mánaða mánuðir
Upphæð á mánuði kr.
Slá skal inn Stöðu frjálsrar séreignar
Slá skal inn árafjölda sem frjálsri séreign skal dreift á
Slá skal inn hærri tölu en 0 í fjölda ára
Slá skal inn þá upphæð á mánuði sem óskað er eftir úr frjálsri séreign
Upphæð á mánuði sem óskað er eftir úr frjálsri séreign verður að vera hærri en 0
Upphæð á mánuði sem óskað er eftir úr frjálsri séreign má ekki vera hærri en innistæðan.
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu frjálsrar séreignar
Útgreiðslur fyrir skatt
Mánaðarleg útgreiðsla frjálsrar séreignar frá ára aldri í mánuði kr.
Upphæð lokagreiðslu kr.

Annað - Valkvætt

Aðrar tekjur á mánuði
Aðrar tekjur á mánuði

Hér á að skrá allar aðrar tekjur fyrir skatta s.s. laun, greiðslur frá Tryggingastofnun, aðrar lífeyrisgreiðslur og fleira. Aðrar tekjur eru notaðar við skattaútreikning.

kr.
Skattkort sjóðfélaga
Skattkort sjóðfélaga

Hér á að skrá prósentu skattkorts sem nýta má hjá sjóðnum. Prósentan skal vera á bilinu 0 til 100%.

Skattkort maka
Skattkort maka

Hér á að skrá prósentu skattkorts sem nýta má hjá sjóðnum. Prósentan skal vera á bilinu 0 til 100%. Heimilt er að nýta skattkort maka ef um samsköttun er að ræða. Jafnframt er heimilt að nýta skattkort látins maka í allt að 9 mánuði frá andláti hans.

Prósenta skattkorts sjóðfélaga skal vera á bilinu 0% til 100%
Prósenta skattkorts maka skal vera á bilinu 0% til 100%
Slá skal inn réttindi og stöðu bundnar séreignar
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar verður að vera sá sami í Frjálsu leiðinni og í Tryggingaleiðinni

Eingreiðslur samtryggingar og bundinnar séreignar fyrir skatt

Eingreiðsla bundinnar séreignar við ára aldur kr.
Eingreiðslu bundinnar séreignar skipt á mánuði, mánaðarleg útgreiðsla kr.
Eingreiðsla samtryggingar við ára aldur kr.

Útgreiðslur fyrir skatt

Heildargreiðslur

Mánaðarlegar útgreiðslur úr samtryggingu og bundinni séreign
Mánaðarleg útgreiðsla frá ára aldri til ára aldurs kr.
Mánaðarleg útgreiðsla frá ára aldri til ára aldurs kr.
Mánaðarleg útgreiðsla frá ára aldri kr.
Mánaðarlegar útgreiðslur úr frjálsi séreign
Mánaðarleg útgreiðsla frá ára aldri í mánuði kr.
Eingreiðslur samtryggingar og/eða bundinnar séreignar
Eingreiðsla bundinnar séreignar við ára aldur kr.
Eingreiðslu skipt á mánuði, mánaðarleg útgreiðsla kr.
Eingreiðsla samtryggingar við ára aldur kr.

Mánaðarlegar útgreiðslur fyrir skatt

Mánaðarlegar útgreiðslur eftir skatt

Fyrirvari

Fyrirvari

Ofangreindur útreikningur er aðeins framkvæmdur í dæmaskyni og án skuldbindingar fyrir ábyrgðaraðila síðunnar (þ.e.Arion banka hf., f.h. Frjálsa lífeyrissjóðsins). Ábyrgðaraðili síðunnar ber ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem verður vegna þess að viðskiptavinur byggði ákvarðanir sínar á útreikningi í reiknivélinni. Útreikningurinn m.v. 3,5% ávöxtun þar sem við á. Útreikningurinn er framkvæmdur miðað við upplýsingar sem viðskiptavinurinn lætur sjálfur í té en ábyrgðaraðili síðunnar hefur ekki staðreynt áreiðanleika upplýsingana. Reynist upplýsingarnar rangar ber ábyrgðaraðili síðunnar ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem útreikningurinn gæti valdið viðskiptavininum eða öðrum. Ábyrgðaraðili síðunnar ber ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlotist gæti vegna ráðgjafar starfsmanna Arion banka hf., f.h. Frjálsa lífeyrissjóðsins, á grundvelli útreiknings sem reynist rangur. Útreikningurinn felur ekki í sér ráðgjöf til viðskiptavinar. Viðskiptavinurinn ber einn ábyrgð á þeim ákvörðunum sem hann tekur á grundvelli útreikningsins og skiptir þá engu hvort þær ákvarðanir lúta að viðskiptum við Frjálsa lífeyrissjóðinn eða aðra aðila.