Frétt

Skattlagning lífeyrisgreiðslna

Skattlagning lífeyrisgreiðslna

Skylt er að greiða tekjuskatt af lífeyrisgreiðslum eins og öðrum tekjum. Gagnlegt er fyrir sjóðfélaga að þeir séu upplýstir um skattþrepin sem nú eru þrjú svo tryggja megi rétta skattlagningu og forðast skattskuld við álagningu næsta ár. Sjóðfélögum er ráðlagt að upplýsa sjóðinn um í hvaða skattþrepi skattlagning lífeyrisgreiðsla skuli hefjast þegar sótt er um útgreiðslu eða ef breytingar eiga sér stað. Persónuafsláttur og þrepamörk hafa nú hækkað um 8,8% á milli ára en skattprósentur hafa hækkað um 0,03%.

Staðgreiðsluhlutfallið vegna ársins 2024

  • Í skattþrepi 1 er 31,48% skattur á samtals skattskyldar mánaðarlegar tekjur af 446.136 kr.
  • Í skattþrepi 2 er 37,98% skattur á samtals skattskyldar tekjur á bilinu 446.137 kr. - 1.252.501 kr.
  • Í skattþrepi 3 er 46,28% skattur á samtals skattskyldar mánaðarlegar tekjur yfir 1.252.501 kr.

Persónuafsláttur 2024

Vilji sjóðfélagi nýta persónuafslátt ber honum að upplýsa sjóðinn um það. Fullur persónuafsláttur er 64.926 kr. á mánuði vegna ársins 2024.

Skattleysismörk 2024

Skattleysismörk lífeyrisgreiðslna eru 206.245 kr. á mánuði miðað við 100% nýtingu persónuafsláttar.