Frétt

Ábyrgar fjárfestingar hluti af framúrskarandi UFS einkunn

Ábyrgar fjárfestingar hluti af framúrskarandi UFS einkunn

Aðalmarkmið að baki hugmyndafræði ábyrgra fjárfestinga er að stuðla að jákvæðum áhrifum á umhverfið, félagslega þætti og stjórnarhætti, (UFS e. ESG) draga úr áhættu og skila sjálfbærri langtímaávöxtun. Frjálsi lífeyrissjóðurinn hefur ákveðið að horfa til þessara þátta í starfsemi sinni og sett var stefna í þeim efnum árið 2018 sem síðan þá hefur verið framfylgt með virkum hætti.

Eignastýring Arion banka, sem annast eignastýringu sjóðsins, hefur þróað aðferðafræði og innleitt verklag ábyrgra fjárfestinga í starfshætti sína fyrir hönd sjóðsins þar sem horft er til þriggja grunnþátta sjálfbærni; umhverfis- og félagslegra þátta og stjórnarhátta. Samhliða því er sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð (e. UN Global Compact) hafður til hliðsjónar við eignastýringu Frjálsa. Þessi sáttmáli tengist heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun með einum eða öðrum hætti og með því má segja að í starfsemi sjóðsins sé unnið í átt að markmiðunum.

Ánægjulegt er að greina frá því að m.a. fyrir þessa vinnu eignastýringar fyrir hönd Frjálsa lífeyrissjóðins gaf Reitun nýverið Arion banka, í áhættumati sínu á UFS þáttum framúrskarandi einkunn. Einnig er nefnt að áhrifavald hafi verið nýtt með jákvæðum þætti með því að eignastýring hafi auki veitt fyrirtækjum aðstoð og eftirfylgni við að standa betur að málaflokknum.

Nánar um einkunn Reita