Skyldulífeyrissparnaður

  • Allir 16-70 ára starfandi einstaklingar greiða 12% af launum fyrir skatt í lífeyrissjóð og er framlag launþega 4% og mótframlag launagreiðenda 8%, lögum samkvæmt. Sjálfstæðir atvinnurekendur greiða hvort tveggja.
  • Til að stuðla að jöfnun lífeyrisréttinda á meðal opinbera og almenna vinnumarkaðarins var mótframlag launagreiðenda hækkað í 10% frá 1. júlí 2017 samkvæmt kjarasamningi ASÍ og SA og mun hækka í 11,5% frá 1. júlí 2018.  
  • Sumir sjóðfélagar í Frjálsa fá greitt mótframlag samkvæmt lögum en aðrir taka mið af kjarasamningum á samningssviði ASÍ og SA og fá því hærra mótframlag. Hækkuninni í Frjálsa lífeyrissjóðnum er ráðstafað sjálfkrafa í frjálsa séreign sjóðfélaga, en aðrir sjóðir bjóða upp á val um ráðstöfun í samtryggingu eða tilgreinda séreign.
  • Frjálsi lífeyrissjóðurinn býður sjóðfélögum annarra lífeyrissjóða að ávaxta tilgreinda séreign í sjóðnum.
  • Frjálsi lífeyrissjóðurinn sameinar kosti séreignar og samtryggingar og er góður kostur fyrir þá sem hafa val.
  • Þú getur valið þér lífeyrissjóð ef kjara- eða ráðningarsamningur þinn kveður ekki á um annað.
  • Þú getur sótt um rafrænt á Mínum síðum.

Aldurstengd réttindaávinnsla

Ávinnsla réttinda í samtryggingu er aldurstengd þ.e. því yngri sem sjóðfélagi er þegar iðgjald er greitt, því hærri áunnin réttindi. Því lengur sem iðgjöldin eru ávöxtuð, því hærra verðmæti. 

Hærri réttindaávinnsla

Réttindaávinnsla í samtryggingu Frjálsa lífeyrissjóðsins er almennt hærri en lífeyrissjóða með aldurstengda réttindaávinnslu á almennum vinnumarkaði. Ástæðan er m.a. sú að örorkutíðni sjóðfélaga hefur verið lág sem leiðir almennt til hærri ellilífeyris úr samtryggingu, miðað við sambærilegar iðgjaldagreiðslur. Örorku- og makalífeyrir getur einnig verið misjafn á milli sjóða.

Aukin áhersla á gagnsæi

Með gagnsæi og góða upplýsingagjöf til sjóðfélaga að markmiði er sundurliðun eigna birt ársfjórðungslega.  

Séreign eykur sveigjanleika í útgreiðslum

Með því að ráðstafa hluta af skylduiðgjaldi í séreign tryggirðu þér útgreiðslur séreignar frá 60 ára aldri eða hærri útgreiðslur við starfslok með því að taka séreign út samhliða ellilífeyri úr samtryggingu. 

Lífeyrissjóðslán

Sjóðfélagar geta sótt um lífeyrissjóðslán til allt að 40 ára. Fjölbreyttir möguleikar í boði.

Val um fjárfestingarleiðir

Þú velur þá fjárfestingarleið sem hæfir best aldri þínum, áhættuþoli og viðhorfi til áhættu. Mikilvægt er að skoða allar leiðir til að geta tekið upplýsta ákvörðun. 

Val um samtryggingarleiðir

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú þá samtryggingarleið sem hæfir best þeim áherslum sem þú vilt leggja á tryggingavernd, sveigjanleika í útgreiðslum og erfanleika í skyldulífeyrissparnaði þínum. 

Lífeyrissparnaður í umsjá sérfræðinga

Sérfræðingar í Eignastýringu Arion banka sjá um daglega stýringu eigna. Markmið þeirra er að ávaxta fjármuni á sem hagkvæmastan hátt. Samstillt teymisvinna og þekking eru lykillinn að góðum árangri.

Skilvirk innheimtuþjónusta

Skilvirk innheimtuþjónusta vegna vangreiddra iðgjalda af hálfu launagreiðanda, minnkar líkur á að dýrmæt inneign og lífeyrisréttindi þín tapist.

Samtrygging

Í samtryggingu mynda iðgjöld ekki sjálfstæða erfanlega eign heldur veita ákveðin réttindi. Iðgjöld greiðast í sameiginlegan sjóð, sumir fá meira en þeir hafa lagt til, aðrir minna, svipað og tíðkast með aðrar tryggingar.

Samtrygging tryggir þér elli-, maka-, barna- og örorkulífeyri og eru réttindi til lífeyris óháð kyni, heilsufari, hjúskaparstöðu og fjölskyldustærð.  

Séreign

Séreign er sá hluti skylduiðgjalds sem erfist að fullu og skiptist í frjálsa og bundna séreign með mismunandi hætti eftir samtryggingarleiðum. Einnig renna öll iðgjöld viðbótarlífeyrissparnaðar í frjálsa séreign.

Með frjálsri séreign tryggirðu þér útgreiðslur strax eftir 60 ára aldur eða hærri útgreiðslur á fyrstu árunum eftir starfslok með því að taka hana út samhliða ellilífeyrisgreiðslum úr samtryggingu, allt eftir því hvað hentar þér þegar þar að kemur.

Séreignin er einn af ótvíræðum kostum Frjálsa lífeyrissjóðsins og fékk hann m.a. verðlaun IPE fyrir uppbyggingu sjóðsins.

Samtryggingarleiðir

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú þá samtryggingarleið sem hæfir best þeim áherslum sem þú vilt leggja á tryggingarvernd, sveigjanleika í útgreiðslum og erfanleika í skyldulífeyrissparnaði þínum. Tvær leiðir eru í boði, nánar hér.

Fjárfestingarleiðir

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú þá fjárfestingarleið fyrir séreign þína sem hæfir best aldri þínum, áhættuþoli og viðhorfi til áhættu, hvort sem um er að ræða skyldu- eða viðbótarlífeyrissparnað. Fjórar leiðir eru í boði, auk Ævilínu, nánar hér.

Fáðu aðstoð

Lífeyrisþjónusta Arion banka veitir faglega og skjóta þjónustu varðandi allt sem tengist lífeyrismálum og leggur mikið upp úr fjölbreyttum þjónustuleiðum. 

Lífeyrisreiknivél

Með því að nota lífeyrisreiknivélina getur þú sett upp dæmi um lífeyrissparnað með mismunandi forsendum, t.d. launum, lengd innborgunartímabils eða aldri við töku lífeyris. Þannig sérðu hve há inneign þín og lífeyrisgreiðslur verða við starfslok.

Ítarleg yfirlit

Þú færð ítarleg yfirlit send tvisvar á ári með upplýsingum um inneign, réttindi, hreyfingar og ávöxtun.

Mínar síður

Þú getur skráð þig inn á Mínar síður með rafrænum skilríkjum. Einnig hefur þú aðgang að Mínum síðum í gegnum Netbanka Arion banka undir Lífeyrissparnaður. Nánar um Mínar síður. 

Lífeyrisfréttabréf

Reglulega eru gefin út rafræn fréttabréf um Frjálsa lífeyrissjóðinn, ávöxtun sjóðsins og fleira sem tengist rekstri hans, auk nýjunga í lífeyrissparnaði. Þú getur skráð þig á póstlista

Innheimtuþjónusta iðgjalda

Frjálsi lífeyrissjóðurinn býður skilvirka þjónustu á vangreiddum iðgjöldum af hálfu launagreiðanda, sem minnkar líkur á að dýrmæt inneign og lífeyrisréttindi þín tapist.

Til baka

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira