Skyldulífeyrissparnaður

  • Allir starfandi einstaklingar á aldrinum 16-70 ára eiga að greiða í lífeyrissjóð.
  • Skylduiðgjald er 12% af launum fyrir skatt og skiptist almennt í 4% framlag launþega og 8% framlag launagreiðenda.
  • Sjálfstæðir atvinnurekendur greiða hvort tveggja þ.e. 12%.
  • Frjálsi lífeyrissjóðurinn sameinar kosti séreignar og samtryggingar.
  • Frjálsi lífeyrissjóðurinn er góður kostur fyrir þá sem hafa val um hvar þeir ávaxta sinn lífeyrissparnað.
  • Þú getur valið þér lífeyrissjóð ef kjarasamningur eða ráðningarsamningur sem þú ert aðili að kveða ekki á um annað.
  • Sjálfstæðir atvinnurekendur hafa frjálst val um lífeyrissjóð, aðrir geta haft samband við samtök vinnuveitenda eða stéttarfélag sitt til að fá upplýsingar um gildandi kjarasamninga. 

Hafðu samband

Kostir þess að vera með skyldulífeyrissparnað í Frjálsa lífeyrissjóðnum

Réttindaávinnsla

Réttindaávinnsla samtryggingar Frjálsa lífeyrissjóðsins er almennt meiri en hjá aldurstengdum samtryggingardeildum lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði. Ástæðan er m.a. sú að örorkutíðni hefur verið mjög lág meðal sjóðfélaga. Þetta þýðir að almennt fá sjóðfélagar hærri ellilífeyri úr samtryggingu Frjálsa lífeyrissjóðsins en lífeyrissjóðum á almennum vinnumarkaði miðað við að sjóðfélagar á sama aldri leggi fyrir sama iðgjald í samtryggingu sjóðanna. Örorku- og makalífeyrir getur einnig verið misjafn á milli sjóða.

Aldurstengd réttindaávinnsla

Ávinnsla réttinda í samtryggingu Frjálsa lífeyrissjóðsins er aldurstengd, sem þýðir að því yngri sem sjóðfélagi er þegar hann greiðir iðgjald í sjóðinn, því hærri réttindi ávinnur hann sér. Ástæðan er einföld: því lengur sem iðgjöldin eru ávöxtuð, því hærra verður verðmæti þeirra.

Áhersla á gagnsæi

Frjálsi lífeyrissjóðurinn leggur mikla áherslu á gagnsæi og góða upplýsingagjöf til sjóðfélaga og birtir því sundurliðun á eignum sjóðsins ársfjórðungslega hér. Markmiðið er að stuðla að gagnsæi svo sjóðfélagar geti sjálfir lagt mat á einstakar fjárfestingar sjóðsins.

Séreignarmyndun - sveigjanleiki í útgreiðslum

Með frjálsri séreign tryggirðu þér útgreiðslur strax eftir 60 ára aldur eða hærri útgreiðslur á fyrstu árunum eftir starfslok með því að taka hana út samhliða ellilífeyrisgreiðslum úr samtryggingu, allt eftir því hvað hentar þér þegar þar að kemur.

Lífeyrissjóðslán

Sjóðfélagar Frjálsa lífeyrissjóðsins geta sótt um hagstæð lífeyrissjóðslán til allt að 40 ára. Nánari upplýsingar er að finna hér.

Val um fjárfestingarleiðir

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú þá fjárfestingarleið fyrir séreign þína sem hæfir best aldri þínum, áhættuþoli, og viðhorfi til áhættu, hvort sem um er að ræða skyldu- eða viðbótarlífeyrissparnað. Fjórar leiðir eru í boði auk Ævilínu; Frjálsi 1, Frjálsi 2, Frjálsi 3 og Frjálsi Áhætta. Mikilvægt er að kynna sér allar leiðirnar til að geta tekið upplýsta ákvörðun um val á fjárfestingarleið. Ef engin fjárfestingarleið er valin er iðgjöldum ráðstafað samkvæmt Ævilínu. Hægt er að breyta um fjárfestingarleið, án endurgjalds. Nánar um val á fjárfestingarleiðum hér.

Val um samtryggingarleiðir

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú þá samtryggingarleið sem hæfir best þeim áherslum sem þú vilt leggja á tryggingavernd, sveigjanleika í útgreiðslum og erfanleika í skyldulífeyrissparnaði þínum. Þrjár leiðir eru í boði; Frjálsa leiðin, Erfanlega leiðin og Tryggingaleiðin. Þeir sem vilja fá sem mesta og jafnasta tryggingavernd til æviloka ættu að velja leið þar sem skylduiðgjöld renna að fullu í samtryggingu. Þeir sem hins vegar kjósa sem mest fjárhagslegt frelsi við starfslok og vilja að stór hluti iðgjaldsins sé erfanlegur ættu að velja leið þar sem hluti iðgjalda fer í samtryggingu og hluti í séreign. Mikilvægt er að kynna sér allar leiðirnar til að geta tekið upplýsta ákvörðun um val á samtryggingarleið. Ef engin samtryggingarleið er valin er iðgjöldum ráðstafað samkvæmt Frjálsu leiðinni. Hægt er að breyta um samtryggingarleið, án endurgjalds. Nánar um val á samtryggingarleiðum hér.

Lífeyrissparnaður er í umsjá sérfræðinga

Sérfræðingar í Eignastýringu Arion banka sjá um daglega stýringu eigna Frjálsa lífeyrissjóðsins. Í Eignastýringu Arion banka starfar úrvalslið sérfræðinga sem hefur það að markmiði að ávaxta fjármuni á sem hagkvæmastan hátt. Samstillt teymisvinna og þekking eru lykillinn að góðum árangri.

Innheimtuþjónusta iðgjalda

Arion banki býður skilvirka innheimtu á vangreiddum iðgjöldum af hálfu launagreiðanda, sem minnkar líkur á að dýrmæt inneign og lífeyrisréttindi þín tapist.

Samtrygging

Í samtryggingu mynda iðgjöld ekki sjálfstæða erfanlega eign heldur veita þau ákveðin réttindi. Iðgjöldin greiðast í sameiginlegan sjóð og sumir fá meira úr honum en þeir hafa lagt til, aðrir minna, svipað og tíðkast með aðrar tryggingar.

Samtrygging tryggir þér elli-, maka-, barna- og örorkulífeyri og eru réttindi til lífeyris óháð kyni, heilsufari, hjúskaparstöðu og fjölskyldustærð.  

Séreign

Séreign er sá hluti skylduiðgjalds sem erfist að fullu og skiptist í frjálsa og bundna séreign með mismunandi hætti eftir samtryggingarleiðum. Einnig renna öll iðgjöld viðbótarlífeyrissparnaðar í frjálsa séreign.

Með frjálsri séreign tryggirðu þér útgreiðslur strax eftir 60 ára aldur eða hærri útgreiðslur á fyrstu árunum eftir starfslok með því að taka hana út samhliða ellilífeyrisgreiðslum úr samtryggingu, allt eftir því hvað hentar þér þegar þar að kemur.

Séreignin er einn af ótvíræðum kostum Frjálsa lífeyrissjóðsins og fékk hann m.a. verðlaun IPE fyrir uppbyggingu sjóðsins.

 

Samtryggingarleiðir

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú þá samtryggingarleið sem hæfir best þeim áherslum sem þú vilt leggja á tryggingarvernd, sveigjanleika í útgreiðslum og erfanleika í skyldulífeyrissparnaði þínum. Þrjár leiðir eru í boði, nánar hér.

Þeir sem vilja fá sem mesta og jafnasta tryggingavernd til æviloka ættu að velja leið þar sem skylduiðgjöld renna að fullu í samtryggingu s.s. Tryggingaleiðina. Þeir sem hins vegar kjósa sem mest fjárhagslegt frelsi við starfslok og vilja að stór hluti iðgjaldsins sé erfanlegur ættu að velja samtryggingarleið þar sem hluti iðgjalda fer í samtryggingu og hluti í séreign s.s. Erfanlegu leiðina eða Frjálsu leiðina.

Fjárfestingarleiðir

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú þá fjárfestingarleið fyrir séreign þína sem hæfir best aldri þínum, áhættuþoli og viðhorfi til áhættu, hvort sem um er að ræða skyldu- eða viðbótarlífeyrissparnað. Fjárfestingarleiðir Frjálsa lífeyrissjóðsins eru fjórar, auk Ævilínu. Nánar hér.

Fáðu aðstoð

Lífeyrisþjónusta Arion banka veitir faglega og skjóta þjónustu varðandi allt sem tengist lífeyrismálum. Hafðu samband. 

Lífeyrisreiknivél

Með því að nota lífeyrisreiknivélina getur þú sett upp dæmi um lífeyrissparnað með mismunandi forsendum, t.d. launum, lengd innborgunartímabils eða aldri við töku lífeyris. Þannig sérðu hve há inneign þín og lífeyrisgreiðslur verða við starfslok.

Ítarleg yfirlit

Þú færð ítarleg yfirlit send tvisvar á ári með upplýsingum um inneign, réttindi, hreyfingar og ávöxtun.

Staða þín í Netbanka Arion banka

Í Netbanka Arion banka getur þú fylgst með stöðu og hreyfingum sjóðsins hvenær sem er. Þar eru einnig nýjustu upplýsingar um innborganir en mikilvægt er að bera yfirlit saman við launaseðla til að ganga úr skugga um að gerð hafi verið skil á öllum iðgjöldum og þau bókuð í rétta fjárfestingarleið. Þú getur óskað eftir aðgangi að netbankanum í næsta útibúi Arion banka gegn framvísun persónuskilríkja. Í Netbanka Arion banka er jafnframt hægt að afpanta póstsend pappírsyfirlit.

Lífeyrisfréttabréf

Reglulega eru gefin út rafræn fréttabréf um Frjálsa lífeyrissjóðinn, ávöxtun sjóðsins og fleira sem tengist rekstri hans, auk nýjunga í lífeyrissparnaði. Þú getur skráð þig á póstlistann hér

Innheimtuþjónusta iðgjalda

Frjálsi lífeyrissjóðurinn býður skilvirka þjónustu á vangreiddum iðgjöldum af hálfu launagreiðanda, sem minnkar líkur á að dýrmæt inneign og lífeyrisréttindi þín tapist.

Til baka