Tilgreind séreign

Neðangreint á ekki við um sjóðfélaga sem greiða skyldusparnað sinn í Frjálsa lífeyrissjóðinn, hækkað mótframlag þeirra fer í frjálsa séreign. 

  • Með breytingum á lífeyrissjóðalögunum sem tóku gildi 1. janúar 2023 var lögfest heimild til að ráðstafa hluta iðgjalda í tilgreinda séreign.
  • Lífeyrissjóðir geta kveðið á um í samþykktum sínum að sjóðfélögum standi til boða að ráðstafa hluta iðgjalda í tilgreinda séreign.
  • Velji sjóðfélagar þessara sjóða ekkert fer öll hækkun á mótframlagi viðkomandi í samtryggingu.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn - valkostur fyrir sjóðfélaga annarra lífeyrissjóða

  • Frjálsi lífeyrissjóðurinn býður sjóðfélögum annarra lífeyrissjóða að ávaxta tilgreinda séreign sína í sjóðnum.
  • Frjálsi lífeyrissjóðurinn er margverðlaunaður lífeyrissjóður sem leggur áherslu á gagnsæi og séreignarmyndum. Sjóðurinn býður sjóðfélögum einnig upp á hagstæð lífeyrissjóðslán til að fjármagna kaup á íbúðarhúsnæði.
  • Hægt er að sækja um reglulegan sparnað í tilgreinda séreign hjá Frjálsa með því að fylla út umsóknina hér fyrir neðan.
  • Frjálsi lífeyrissjóðurinn hvetur sjóðfélaga að kynna sér reglur og aðrar upplýsingar varðandi valið á milli samtryggingar og tilgreindrar séreignar hjá þeim lífeyrissjóði sem rétthafi greiðir samtryggingarhluta lágmarksiðgjaldsins til.

Samningur um tilgreinda séreign

Athugið: Í þeim tilvikum sem lífeyrissjóður sendir greiðslu til Frjálsa í stað launagreiðanda, þurfa sjóðfélagar að fylla út viðeigandi eyðublöð hjá viðkomandi sjóði.