Lykilupplýsingar

Titill

Texti
 

#5

Frjálsi er fimmti stærsti lífeyrissjóður Íslands

 

1,6%

Tryggingafræðileg staða tryggingadeildar

Allt að

78%

Erfanleg séreign úr skyldusparnaði

Titill

Texti

Nafnávöxtun sl. 12 mánuði

Frjálsi 1

12,6%

Frjálsi  2

10,8%

Frjálsi  3

8,9%

Frjálsi  Áhætta

12,9%

Rekstrarkostnaður

Hlutfall beins kostnaðar

Rekstrarkostnaður og bein fjárfestingargjöld sem hlutfall af meðalstöðu hreinnar eignar á markaðsvirði

Hlutfall óbeins kostnaðar

Áætluð fjárfestingargjöld sem hlutfall af meðalstöðu hreinnar eignar á markaðsvirði

Velta og viðskipti

Velta árið 2019

Kaup og sala á verðbréfum og sjóðum. Frjálsi greiðir ekki þóknun fyrir alla veltu, ekki eru greiddar þóknanir við kaup eða sölu á hlutdeildarskírteinum í sjóðum hjá sjóðastýringarfélögum.

* Fjárhæð þóknana sem greiddar voru til verðbréfamiðlana á árinu voru 33 m.kr.

Viðskipti við verðbréfamiðlanir 2019

Viðskipti við miðlanir. Í viðskiptum með verðbréf fer Frjálsi eftir bestu framkvæmd viðskipta (e. Best execution) þar sem markmiðið er að tryggja að bestu kjara sé ætíð leitað fyrir hönd sjóðsins. Opið er fyrir viðskipti við allar verðbréfamiðlanir landsins og er mismunandi hver er hlutdeild hverrar miðlunar af heildarviðskiptum sjóðsins með einstök verðbréf.

Fjárfestingar tengdra aðila

Útvistun á eignastýringu Frjálsa til Arion banka fela í sér aðstæður þar sem hagsmunaárekstrar koma upp og því er mikilvægt að gera ráðstafanir til að þeir valdi ekki sjóðnum tjóni. Hluti af þessum ráðstöfunum er mánaðarleg upplýsingargjöf til stjórnar um fjárfestingar sjóðsins tengdum bankanum og dótturfélögum hans sbr. sú sem birt er hér að neðan.