ÚtgreiðslureiknivélUtgreidslureiknivelTrueFalseFalseFalse/forsida/utgreidslur/utgreidslureiknivel/truetruefalsefalseÚtgreiðslurUtgreidslurTrueFalseFalseFalse/default.aspx?PageID=50d66edc-e68f-11e8-8110-d8d385b77fc4
Útgreiðslur

Frjáls séreign

Með því að slá inn í reiknivélina forsendur um stöðu frjálsrar séreignar, aðrar tekjur, nýtingu skattkorts og vænta ávöxtun má reikna út ólíkar útfærslur útgreiðslna. Val er um hvort reiknað er út frá fjölda mánaða eða upphæð á mánuði. Niðurstöður útgreiðslna frjálsrar séreignar birtast á textaformi, fyrir og eftir skatt, auk samanburðardæmis. Þegar útgreiðslur séreignar eru hafnar er hægt að breyta þeim.

Ellilífeyrir

Með því að slá inn í reiknivélina forsendur um upphæð réttinda við viðmiðunaraldur mismunandi leiða, aldur við upphaf útgreiðslu, má reikna út ólíkar útfærslur útgreiðslna. Niðurstöður útgreiðslna ellilífeyris úr samtryggingu og/eða bundinnar séreignar birtast bæði á texta- og myndaformi, fyrir skatt. Athugið, ef útgreiðslur ellilífeyris eru hafnar er ekki hægt að breyta þeim og óska eftir eingreiðslu eftir á. 

Heildarútgreiðslur

Hafi þegar verið slegnar inn forsendur í flipunum Frjáls séreign og Ellilífeyrir þá færast þær sjálfkrafa yfir í flipann Heildarútgreiðslur, ásamt niðurstöðum útreikninga. Eftir að þangað er komið má þó breyta forsendum að vild, en hugmyndin er að sjóðfélagi fái betri yfirsýn yfir útgreiðslur ekki síst með því að horfa myndrænt á heildarútgreiðslur ellilífeyris og séreignar. Niðurstöður allra útgreiðslna birtast bæði á texta- og myndaformi, fyrir og eftir skatt. Eingreiðslur birtast þó ekki á myndformi, aðeins í texta. 

Til umhugsunar

Hér er farið yfir helstu atriði sem hafa þarf í huga þegar kemur að útgreiðslu s.s. útgreiðslureglur Frjálsa lífeyrissjóðsins og skerðingar annarra greiðslna.

Í útreikningum er miðað við réttindatöflur Frjálsa lífeyrissjóðsins.

Staða frjálsrar séreignar prufakr.
Aðrar tekjur á mánuði prufakr.
Skattkort sjóðfélaga prufa%
Skattkort maka prufa%
Vænt ávöxtun prufa%
Útgreiðsla skal miðuð við prufa
Fjöldi mánaða
Upphæð á mánuði fyrir skattkr.
Slá skal inn stöðu frjálsrar séreignar
Staða frjálsrar séreignar skal vera hærri en 0
Slá skal inn prósentu skattkorts
Prósenta skattkorts skal vera á bilinu 0% til 100%
Slá skal inn þá upphæð á mánuði sem óskað er eftir
Upphæð á mánuði sem óskað er eftir skal vera hærri en 0
Slá skal inn fjölda mánaða
Slá skal inn hærri tölu en 0 í fjölda mánaða

Útgreiðsla frjálsrar séreignar

Mánaðarleg útgreiðsla fyrir skatt kr.
Mánaðarleg útgreiðsla eftir skatt kr.
Upphæð lokaútgreiðslu kr.
Fjöldi mánaða
Heildarútgreiðsla fyrir skatt kr.
Heildarútgreiðsla eftir skatt kr.
Virk skattprósenta %

Til samanburðar

Öll frjálsa séreignin tekin út í einni greiðslu, lögð inn á bók og sama upphæð tekin út mánaðarlega. Gert er ráð fyrir að greiddur sé tekjuskattur af heildarinneigninni og að einungis sé nýttur persónuafsláttur í einn mánuð. Einnig er gert ráð fyrir að vextir séu þeir sömu og settir voru inn í forsendum og að greiða þurfi 20% fjármagnstekjuskatt af vaxtatekjum.

Mánaðarleg útgreiðsla eftir skatt kr.
Upphæð lokaútgreiðslu kr.
Fjöldi mánaða
Heildarútgreiðsla fyrir skatt kr.
Heildarútgreiðsla eftir skatt kr.
Virk skattprósenta %

Ofangreindur útreikningur er aðeins framkvæmdur í dæmaskyni og án skuldbindingar fyrir Arion banka hf. Arion banki hf. ber ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem verður vegna þess að viðskiptavinur byggði ákvarðanir sínar á útreikningi í reiknivélinni. Útreikningurinn er framkvæmdur miðað við upplýsingar sem viðskiptavinurinn hefur látið Arion banka hf. í té en bankinn hefur ekki staðreynt áreiðanleika upplýsingana. Reynist upplýsingarnar rangar ber Arion banki hf. ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem útreikningurinn gæti valdið viðskiptavininum eða öðrum. Arion banki hf. ber ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlotist gæti vegna ráðgjafar starfsmanna Arion banka hf. á grundvelli útreiknings sem reynist rangur. Útreikningurinn felur ekki í sér ráðgjöf frá starfsmönnum Arion banka hf. til viðskiptavinar. Viðskiptavinurinn ber einn ábyrgð á þeim ákvörðunum sem hann tekur á grundvelli útreikningsins og skiptir þá engu hvort þær ákvarðanir lúta að viðskiptum við Arion banka hf. eða aðra aðila.

Ég vil reikna

Frjálsa leiðin

Réttindi við 70 ára aldurkr.
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar prufa
Slá skal inn réttindi við 70 ára aldur í Frjálsu leiðinni
Ekki er hægt að fá uppsafnaða eingreiðslu lengra aftur en til 70 ára aldurs í Frjálsu leiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu í Frjálsu leiðinni

Tryggingaleiðin

Réttindi við 67 ára aldurkr.
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar prufa
Slá skal inn réttindi við 67 ára aldur í Tryggingaleiðinni
Ekki er hægt að fá uppsafnaða eingreiðslu lengra aftur en til 67 ára aldurs í Tryggingaleiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu í Tryggingaleiðinni

Erfanlega leiðin

Réttindi við 85 ára aldurkr.
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar og lok útgreiðslu bundinnar séreignar prufa
Staða bundinnar séreignarkr.
Aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar prufa
Slá skal inn réttindi við 85 ára aldur í Erfanlegu leiðinni
Slá skal inn stöðu bundinnar séreignar í Erfanlegu leiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar og lok útgreiðslu bundinnar séreignar í Erfanlegu leiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar
Ekki er hægt að fá uppsafnaða eingreiðslu bundinnar séreignar lengra aftur en til 60 ára aldurs í Erfanlegu leiðinni
Ekki er hægt að fá samtryggingu útgreidda á undan bundinni séreign í Erfanlegu leiðinni
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar skal ekki vera sá sami og aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar
Slá skal inn réttindi og stöðu bundnar séreignar
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar verður að vera sá sami í Frjálsu leiðinni og í Tryggingaleiðinni

Niðurstöður

Mánaðarlegar útgreiðslur samtryggingar og/eða bundinnar séreignar fyrir skatt

Eingreiðslur samtryggingar og/eða bundinnar séreignar fyrir skatt

Eingreiðsla bundinnar séreignar við ára aldur kr.
Eingreiðslu bundinnar séreignar skipt á mánuði, mánaðarleg útgreiðsla kr.
Eingreiðsla samtryggingar við ára aldur. kr.

Nánari niðurstöður

Ofangreindur útreikningur er aðeins framkvæmdur í dæmaskyni og án skuldbindingar fyrir Arion banka hf. Arion banki hf. ber ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem verður vegna þess að viðskiptavinur byggði ákvarðanir sínar á útreikningi í reiknivélinni. Útreikningurinn er framkvæmdur miðað við upplýsingar sem viðskiptavinurinn hefur látið Arion banka hf. í té en bankinn hefur ekki staðreynt áreiðanleika upplýsingana. Reynist upplýsingarnar rangar ber Arion banki hf. ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem útreikningurinn gæti valdið viðskiptavininum eða öðrum. Arion banki hf. ber ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlotist gæti vegna ráðgjafar starfsmanna Arion banka hf. á grundvelli útreiknings sem reynist rangur. Útreikningurinn felur ekki í sér ráðgjöf frá starfsmönnum Arion banka hf. til viðskiptavinar. Viðskiptavinurinn ber einn ábyrgð á þeim ákvörðunum sem hann tekur á grundvelli útreikningsins og skiptir þá engu hvort þær ákvarðanir lúta að viðskiptum við Arion banka hf. eða aðra aðila.

Ég vil reikna

Frjálsa leiðin

Réttindi við 70 ára aldur kr.
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar prufa
Slá skal inn réttindi við 70 ára aldur í Frjálsu leiðinni
Ekki er hægt að fá uppsafnaða eingreiðslu lengra aftur en til 70 ára aldurs í Frjálsu leiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu í Frjálsu leiðinni

Tryggingaleiðin

Réttindi við 67 ára aldur kr.
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar prufa
Slá skal inn réttindi við 67 ára aldur í Tryggingaleiðinni
Ekki er hægt að fá uppsafnaða eingreiðslu lengra aftur en til 67 ára aldurs í Tryggingaleiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu í Tryggingaleiðinni

Erfanlega leiðin

Réttindi við 85 ára aldur kr.
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar prufa
Staða bundinnar séreignar kr.
Aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar prufa
Slá skal inn réttindi við 85 ára aldur í Erfanlegu leiðinni
Slá skal inn stöðu bundinnar séreignar í Erfanlegu leiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar og lok útgreiðslu bundinnar séreignar í Erfanlegu leiðinni
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar
Ekki er hægt að fá uppsafnaða eingreiðslu bundinnar séreignar lengra aftur en til 60 ára aldurs í Erfanlegu leiðinni
Ekki er hægt að fá samtryggingu útgreidda á undan bundinni séreign í Erfanlegu leiðinni
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar skal ekki vera sá sami og aldur við upphaf útgreiðslu bundinnar séreignar

Frjáls séreign

Staða frjálsrar séreignar prufakr.
Vænt ávöxtun prufa%
Aldur við upphaf útgreiðslu frjálsar séreignar prufa
Útgreiðsla skal miðuð við prufa
Fjölda ára
Upphæð á mánuðikr.
Slá skal inn Stöðu frjálsrar séreignar
Slá skal inn árafjölda sem frjálsri séreign skal dreift á
Slá skal inn hærri tölu en 0 í fjölda ára
Slá skal inn þá upphæð á mánuði sem óskað er eftir úr frjálsri séreign
Upphæð á mánuði sem óskað er eftir úr frjálsri séreign verður að vera hærri en 0
Velja skal aldur við upphaf útgreiðslu frjálsrar séreignar

Annað

Aðrar tekjur á mánuði prufakr.
Skattkort sjóðfélaga prufa%
Skattkort maka prufa%
Prósenta skattkorts sjóðfélaga skal vera á bilinu 0% til 100%
Prósenta skattkorts maka skal vera á bilinu 0% til 100%
Slá skal inn réttindi og stöðu bundnar séreignar
Aldur við upphaf útgreiðslu samtryggingar verður að vera sá sami í Frjálsu leiðinni og í Tryggingaleiðinni

Mánaðarlegar útgreiðslur fyrir skatt

Mánaðarlegar útgreiðslur eftir skatt

Eingreiðslur samtryggingar og bundinnar séreignar fyrir skatt

Eingreiðsla bundinnar séreignar við ára aldur kr.
Eingreiðslu bundinnar séreignar skipt á mánuði, mánaðarleg útgreiðsla kr.
Eingreiðsla samtryggingar við ára aldur kr.

Nánari niðurstöður

Ofangreindur útreikningur er aðeins framkvæmdur í dæmaskyni og án skuldbindingar fyrir Arion banka hf. Arion banki hf. ber ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem verður vegna þess að viðskiptavinur byggði ákvarðanir sínar á útreikningi í reiknivélinni. Útreikningurinn er framkvæmdur miðað við upplýsingar sem viðskiptavinurinn hefur látið Arion banka hf. í té en bankinn hefur ekki staðreynt áreiðanleika upplýsingana. Reynist upplýsingarnar rangar ber Arion banki hf. ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem útreikningurinn gæti valdið viðskiptavininum eða öðrum. Arion banki hf. ber ekki ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlotist gæti vegna ráðgjafar starfsmanna Arion banka hf. á grundvelli útreiknings sem reynist rangur. Útreikningurinn felur ekki í sér ráðgjöf frá starfsmönnum Arion banka hf. til viðskiptavinar. Viðskiptavinurinn ber einn ábyrgð á þeim ákvörðunum sem hann tekur á grundvelli útreikningsins og skiptir þá engu hvort þær ákvarðanir lúta að viðskiptum við Arion banka hf. eða aðra aðila.

Skerðingar

Tryggingastofnun 

 Þú getur leitað ráðgjafar hjá TR vegna þeirra áhrifa sem útgreiðslur úr lífeyris- og séreignarsjóðum og aðrar tekjur hafa á greiðslur frá TR.

Útgreiðslureglur

Erfanlega leiðin
 • Frjáls séreign: laus til útgreiðslu frá 60 ára aldri í mánaðarlegum eða árlegum greiðslum, auk eingreiðslu.        
 • Bundin séreign - jafnar mánaðarlegar greiðslur: útgreiðslur bundinnar séreignar geta fyrst hafist við 60 ára aldur og tryggja jafnan mánaðarlegan ellilífeyri til 82, 83, 84 eða 85 ára aldurs.
 • Bundin séreign - flýting: ef greiðslur úr samtryggingu hefjast fyrir 85 ára aldur verður mánaðarleg fjárhæð bundinnar séreignar hærri, en lægri úr samtryggingu.
 • Bundin séreign - hefðbundin eingreiðsla: hægt er að óska eftir eingreiðslu ef heildarinneign bundinnar séreignar er undir viðmiðunarfjárhæð, sem er 1.288.761 kr. vegna ársins 2018.
 • Samtrygging: greiðsla úr samtryggingu hefst almennt við 85 ára aldur en heimilt er að flýta töku ellilífeyris úr samtryggingu til 82, 83 eða 84 ára aldurs en þá skerðast greiðslur úr samtryggingu samkvæmt töflu T4 í samþykktum.
Frjálsa leiðin
 • Frjáls séreign: laus til útgreiðslu frá 60 ára aldri í mánaðarlegum eða árlegum greiðslum, auk eingreiðslu.
 • Samtrygging - viðmiðunaraldur: greiðslur úr samtryggingu miðast við 70 ára aldur.
 • Samtrygging - flýta eða fresta: heimilt er að flýta töku ellilífeyris til 60 ára aldurs og að sama skapi má fresta töku ellilífeyris um 5 ár. Flýting/frestun hefur áhrif til lækkunar/hækkunar á áætluðum ellilífeyrisgreiðslum samkvæmt töflu T2 í samþykktum.
 • Samtrygging - eingreiðsla: hafi sjóðfélagi seinkað töku ellilífeyris getur hann óskað eftir  eingreiðslu ellilífeyris úr samtryggingu aftur í tímann. Mest er hægt að greiða 4 ár aftur í tímann en þó ekki lengra aftur en til 70 ára aldurs.
Tryggingaleiðin
 • Samtrygging - viðmiðunaraldur: greiðslur úr samtryggingu miðast við 67 ára aldur.
 • Samtrygging - flýta eða fresta: heimilt er að flýta töku ellilífeyris til 60 ára aldurs og að sama skapi má fresta töku ellilífeyris um 5 ár. Flýting/frestun hefur áhrif til lækkunar/hækkunar á áætluðum ellilífeyrisgreiðslum samkvæmt töflu T2 í samþykktum.
 • Samtrygging - uppsöfnuð eingreiðsla aftur í tímann: hafi sjóðfélagi seinkað töku ellilífeyris getur hann óskað eftir uppsafnaðari eingreiðslu ellilífeyris úr samtryggingu aftur í tímann. Mest er hægt að greiða 4 ár aftur í tímann en þó ekki lengra aftur en til 67 ára aldurs.

Upplýsingar um réttindi og inneign í Frjálsa lífeyrissjóðnum má nálgast á yfirlitum á Mínum síðum eða hjá lífeyrisráðgjöfum í síma 444 7000 eða á lifeyristhjonusta@arionbanki.is 

Til baka

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira