Viðbótarlífeyrissparnaður 

  • Ef þú leggur 2-4% af launum í viðbótarlífeyrissparnað færðu almennt 2% mótframlag frá launagreiðanda þínum.
  • Þú hefur frjálst val um í hvaða sjóð þú greiðir þinn viðbótarlífeyrissparnað. 
  • Frjálsi lífeyrissjóðurinn er opinn öllum þeim sem vilja greiða í viðbótarlífeyrissparnað. 
  • Ekki verða af mótframlaginu - þú getur sótt um rafrænt á Mínum síðum

Aukin áhersla á gagnsæi

Með gagnsæi og góða upplýsingagjöf til sjóðfélaga að markmiði er sundurliðun eigna birt ársfjórðungslega.  

Val um fjárfestingarleiðir

Þú velur þá fjárfestingarleið sem hæfir best aldri þínum, áhættuþoli og viðhorfi til áhættu. Mikilvægt er að skoða allar leiðir til að geta tekið upplýsta ákvörðun. Úrval fjárfestingarleiða er fjölbreytt.

Lífeyrissjóðslán

Sjóðfélagar geta sótt um lán til allt að 40 ára. Úrval lánamöguleika er fjölbreytt.

Lífeyrissparnaður í umsjá sérfræðinga

Sérfræðingar í Eignastýringu Arion banka sjá um daglega stýringu eigna. Markmið þeirra er að ávaxta fjármuni á sem hagkvæmastan hátt. Samstillt teymisvinna og þekking eru lykillinn að góðum árangri.

Skilvirk innheimtuþjónusta

Skilvirk innheimtuþjónusta vegna vangreiddra iðgjalda af hálfu launagreiðanda, minnkar líkur á að dýrmæt inneign og lífeyrisréttindi þín tapist.

Þú færð 2% launahækkun

Ef þú leggur 2-4% af launum í sparnaðinn færðu almennt 2% mótframlag frá launagreiðanda þínum. 

Skattfrjálsar útgreiðslur

Þú getur nýtt skattfrjálsar útgreiðslur viðbótarlífeyrissparnaðar til kaupa á fasteign og til að greiða inn á fasteignalán.

Skattahagræði

Þú greiðir ekki fjármagnstekjuskatt eða erfðafjárskatt af viðbótarlífeyrissparnaði líkt og af öðrum sparnaði. Þú greiðir ekki tekjuskatt við innborgun en með því að greiða tekjuskattinn við útgreiðslu, geta möguleikar á nýtingu persónuafsláttar og skattþrepa aukist. 

Erfanleiki

Við andlát erfist sparnaðurinn að fullu. Maki fær 2/3 og börn 1/3. Ef maki og börn eru ekki til staðar rennur séreign í dánarbú. Nánar í útgreiðslureglum.

Ekki aðfararhæfur sparnaður

Það er ekki hægt að ganga að viðbótarlífeyrissparnaði vegna fjárhagslegra skuldbindinga s.s. gjaldþrots.

Ábyrgðasjóður launa

Ábyrgðarsjóður launa ábyrgist vangreiddar greiðslur í viðbótarlífeyrissparnað við gjaldþrot launagreiðanda. Ábyrgðin takmarkast við 4% af launum sem fallið hafa í gjalddaga á síðustu 18 mánuðum fyrir úrskurðardag eða frestdag, sé það hagstæðara.

Þægilegur sparnaður

Skattfrjáls sparnaður sem launagreiðandi sér um að standa skil á. 

Fjárfestingarleiðir

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú þá fjárfestingarleið fyrir séreign þína sem hæfir best aldri þínum, áhættuþoli og viðhorfi til áhættu, hvort sem um er að ræða skyldu- eða viðbótarlífeyrissparnað. Fjárfestingarleiðir Frjálsa lífeyrissjóðsins eru fjórar, auk Ævilínu.

Fáðu aðstoð

Lífeyrisþjónusta Arion banka veitir faglega og skjóta þjónustu varðandi allt sem tengist lífeyrismálum og leggur mikið upp úr fjölbreyttum þjónustuleiðum. 

Lífeyrisreiknivél

Með því að nota lífeyrisreiknivélina getur þú sett upp dæmi um lífeyrissparnað með mismunandi forsendum, t.d. launum, lengd innborgunartímabils eða aldri við töku lífeyris. Þannig sérðu hve há inneign þín og lífeyrisgreiðslur verða við starfslok.

Ítarleg yfirlit

Þú færð ítarleg yfirlit send tvisvar á ári með upplýsingum um inneign, réttindi, hreyfingar og ávöxtun.

Mínar síður

Þú getur skráð þig inn á Mínar síður með rafrænum skilríkjum. Einnig hefur þú aðgang að Mínum síðum í gegnum Netbanka Arion banka undir Lífeyrissparnaður. Nánar um Mínar síður. 

Lífeyrisfréttabréf

Reglulega eru send rafræn fréttabréf um Frjálsa lífeyrissjóðinn og aðra sjóði í reksti Arion banka. Þú getur skráð þig á póstlista.

Innheimtuþjónusta iðgjalda

Frjálsi lífeyrissjóðurinn býður upp á virka innheimtuþjónustu vegna vangreiddra iðgjalda af hálfu launagreiðanda, sem minnkar líkur á að dýrmæt inneign og lífeyrisréttindi þín tapist.

Til baka

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira