Viðbótarlífeyrissparnaður 

Ef þú leggur fyrir 2% af launum í viðbótarlífeyrissparnað færð þú 2% mótframlag frá launagreiðanda samkvæmt flestum kjarasamningum. Frá 1. júlí 2014 geta launþegar lagt 4% af launum í viðbótarlífeyrissparnað og dregið frá skattskyldum tekjum.

Ekki verða af mótframlaginu - byrjaðu að spara strax í dag!

Þú hefur frjálst val um hvert þú greiðir þinn viðbótarlífeyrissparnað - Frjálsi lífeyrissjóðurinn er opinn öllum.

Ráðgjöf

Sjóðfélögum stendur til boða einstaklingsbundin lífeyrisráðgjöf um allt sem við kemur lífeyrissparnaði s.s. vali á leiðum og útgreiðsluráðgjöf. Hægt er að bóka tíma í lífeyrisráðgjöf hjá fjármálaráðgjafa í næsta útibúi eða í gegnum Lífeyrisþjónustu Arion banka í síma 444 7000 eða á lifeyristhjonusta@arionbanki.is. Sjóðfélagar eru hvattir til að nýta sér þjónustuna.

Kostir þess að vera með viðbótarlífeyrissparnað í Frjálsa lífeyrissjóðnum

Aukin áhersla á gagnsæi

Frjálsi lífeyrissjóðurinn leggur mikla áherslu á gagnsæi og góða upplýsingagjöf til sjóðfélaga og birtir því sundurliðun á eignum sjóðsins ársfjórðungslega hér. Markmiðið með birtingu á eignasamsetningu sjóðsins er að stuðla að gagnsæi til að viðhalda trausti og trúverðugleika gagnvart sjóðfélögum.

Hagstæð lífeyrissjóðslán

Sjóðfélagar Frjálsa lífeyrissjóðsins geta sótt um lífeyrissjóðslán til allt að 40 ára á hagstæðum kjörum. Nánari upplýsingar er að finna hér.

Úrval fjárfestingarleiða

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú fjárfestingarleið fyrir séreign þína sem hæfir best aldri þínum, áhættuþoli og viðhorfi til áhættu, hvort sem um er að ræða skyldu- eða viðbótarlífeyrissparnað. Fjórar leiðir eru í boði auk Ævilínu; Frjálsi 1, Frjálsi 2, Frjálsi 3 og Frjálsi Áhætta. Mikilvægt er að kynna sér allar leiðirnar til að geta tekið upplýsta ákvörðun um val á fjárfestingarleið. Ef engin fjárfestingarleið er valin er iðgjöldum ráðstafað samkvæmt Ævilínu. Hægt er að breyta um fjárfestingarleið, án endurgjalds. Nánar um val á fjárfestingarleiðum hér.

Lífeyrissparnaður er í umsjá sérfræðinga

Sérfræðingar í Eignastýringu Arion banka sjá um daglega stýringu eigna Frjálsa lífeyrissjóðsins. Í Eignastýringu Arion banka starfar úrvalslið sérfræðinga sem hefur það að markmiði að ávaxta fjármuni á sem hagkvæmastan hátt. Samstillt teymisvinna og þekking eru lykillinn að góðum árangri.

Innheimtuþjónusta iðgjalda

Arion banki býður upp á virka innheimtuþjónustu vegna vangreiddra iðgjalda af hálfu launagreiðanda, sem minnkar líkur á að dýrmæt inneign og lífeyrisréttindi þín tapist.

Kostir viðbótarlífeyrissparnaðar almennt

Mótframlag

Stærsti kostur viðbótarlífeyrissparnaðar er mótframlag launagreiðanda en ef þú leggur fyrir 2% af launum, færð þú 2% mótframlag frá launagreiðanda samkvæmt flestum kjarasamningum. Frá og með 1. júlí 2014 geta launþegar lagt 4% af launum í viðbótarlífeyrissparnað og dregið frá skattskyldum tekjum.

Skattahagræði

Þú greiðir engan fjármagnstekjuskatt af vaxtatekjum líkt og gert er í hefðbundnum sparnaði. Auk þess er enginn erfðafjárskattur greiddur við fráfall ef erfingjar eru maki eða börn. Iðgjald þitt er frádráttarbært frá tekjuskattstofni, en tekjuskattur er ekki greiddur fyrr en við útgreiðslu sparnaðarins. Jafnframt er hægt að nýta persónuafslátt til að lækka tekjuskattinn ef hann er ekki nýttur annars staðar.

Erfanleiki

Við andlát rétthafa gengur viðbótarlífeyrissparnaður til erfingja hins látna og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga, 2/3 til maka og 1/3 til barna.

Ekki aðfararhæfur sparnaður

Viðbótarlífeyrissparnaður er ekki aðfararhæfur sparnaður og því ekki hægt að ganga að honum vegna fjárhagslegra skuldbindinga s.s. gjaldþrots.

Ábyrgðasjóður launa

Ábyrgðarsjóður launa ábyrgist vangreiddar greiðslur í viðbótarlífeyrissparnað við gjaldþrot launagreiðanda. Ábyrgðin takmarkast við 4% af launum sem fallið hafa í gjalddaga á síðustu 18 mánuðum fyrir úrskurðardag eða frestdag, sé það hagstæðara.

Þægilegur sparnaður

Viðbótarlífeyrissparnaður er einstaklega þægilegur sparnaður þar sem launagreiðandi sér um að standa skil á honum.

Fjárfestingarleiðir

Við inngöngu í Frjálsa lífeyrissjóðinn velur þú þá fjárfestingarleið fyrir séreign þína sem hæfir best aldri þínum, áhættuþoli og viðhorfi til áhættu, hvort sem um er að ræða skyldu- eða viðbótarlífeyrissparnað. Fjárfestingarleiðir Frjálsa lífeyrissjóðsins eru fjórar, auk Ævilínu. Nánar hér.

Fáðu aðstoð

Lífeyrisþjónusta Arion banka veitir faglega og skjóta þjónustu varðandi allt sem tengist lífeyrismálum í síma 444 7000 eða með tölvupósti á lifeyristhjonusta@arionbanki.is. Móttaka og þjónusta við sjóðfélaga er í næsta útibúi Arion banka. Vakin er athygli á því að lífeyrissjóðslán eru afgreidd í Höfðaútibúi, Bíldshöfða 20. Opið 9-16.

Lífeyrisreiknivél

Með því að nota lífeyrisreiknivélina getur þú sett upp dæmi um lífeyrissparnað með mismunandi forsendum, t.d. launum, lengd innborgunartímabils eða aldri við töku lífeyris. Þannig sérðu hve há inneign þín og lífeyrisgreiðslur verða við starfslok.

Ítarleg yfirlit

Þú færð ítarleg yfirlit send tvisvar á ári með upplýsingum um inneign, réttindi, hreyfingar og ávöxtun.

Aðgangur að Netbanka Arion banka

Í Netbanka Arion banka getur þú fylgst með stöðu og hreyfingum sjóðsins hvenær sem er. Þú getur óskað eftir aðgangi að netbankanum í næsta útibúi Arion banka gegn framvísun persónuskilríkja.

Lífeyrisfréttabréf

Reglulega eru send rafræn fréttabréf um Frjálsa lífeyrissjóðinn og aðra sjóði í reksti Arion banka. Þú getur skráð þig á póstlista hér.

Innheimtuþjónusta iðgjalda

Frjálsi lífeyrissjóðurinn býður upp á virka innheimtuþjónustu vegna vangreiddra iðgjalda af hálfu launagreiðanda, sem minnkar líkur á að dýrmæt inneign og lífeyrisréttindi þín tapist.

Til baka