FréttirFrettirTrueFalseFalseFalse/forsida/um-sjodinn/frettir/Um sjóðinnUm-sjodinnTrueFalseFalseFalse/forsida/um-sjodinn/
Um sjóðinn

27.09.2017 09:40

Athugasemd vegna umfjöllunar í fjölmiðlum

Frjálsa lífeyrissjóðnum þykir miður að áætlanir varðandi fjárfestingu sjóðsins, sem tengist félaginu United Silicon, skuli ekki hafa gengið eftir og harmar þau óþægindi sem verksmiðjan hefur valdið íbúum á Reykjanesi.

Meirihluti stjórnar sjóðsins er kjörinn af sjóðfélögum á ársfundi. Ákvörðun um fjárfestinguna var tekin af stjórninni að vel athuguðu máli og í fullu samræmi við lög, reglur og fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestingin var innan fjárfestingarheimilda sjóðsins en lífeyrissjóðir hafa heimild til að fjárfesta allt að 10% heildareigna sinna í fjármálagerningum sama útgefanda, hvort sem þau eru skráð eður ei, og allt að 20% heildareigna í óskráðum fjármálagerningum. Hefur FME fjallað um þessar heimildir lífeyrissjóða í svari við fyrirspurn fjölmiðla.

Fjárfestingin nam rúmlega hálfu prósenti af heildareignum sjóðsins en nánari upplýsingar um hana má sjá hér. Rétt er að taka fram að ekki þarf að grípa til neinna skerðinga vegna fjárfestingarinnar á áunnum réttindum eða lífeyri sjóðfélaga í tryggingadeild sjóðsins.

Stjórn Frjálsa lífeyrissjóðsins tekur hlutverk sitt alvarlega og þá ábyrgð sem fylgir því að stýra lífeyrissjóði um 55 þúsund sjóðfélaga. Sjóðurinn hafnar því að óeðlilegt sé að sjóðurinn fjárfesti í sömu verkefnum og Arion banki, sem er rekstraraðili sjóðsins. Stjórnin telur það fara gegn hagsmunum sjóðsins að útiloka fjárfestingarkosti sem eru kynntir af Arion banka, eða fjárfestingar þar sem bankinn er meðfjárfestir, af þeirri einföldu ástæðu að þá væri mögulegt að sjóðurinn missti af góðum fjárfestingartækifærum.

Sem dæmi má taka að sjóðurinn tók þátt í endurfjármögnun Reita fasteignafélags árið 2014 en það verkefni var kynnt fyrir sjóðnum af fyrirtækjaráðgjöf Arion banka. Fjárfesting Frjálsa lífeyrissjóðsins í hlutafé Reita nam rúmum 1 milljarði króna og hefur hún hækkað um 650 milljónir króna, eða um ríflega 60%. Rétt er að taka fram að sjóðurinn hefur hafnað ýmsum fjárfestingaverkefnum sem kynnt hafa verið af Arion banka.

United Silicon er í greiðslustöðvun og leitar nú nauðasamninga við lánardrottna félagsins. Í því ferli verður farið ofan í saumana á málefnum félagsins. Frjálsi lífeyrissjóðurinn hefur óskað eftir að fá væntanlegar skýrslur frá KPMG um fjárhagslega þætti fyrirtækisins, frá Lex lögmannsstofu um samninga sem fyrirtækið hefur gert og frá norska fyrirtækinu Multiconsult um tæknilegar hliðar verkefnisins.

Stjórn United Silicon hefur lagt fram kæru gegn einum af stofnendum félagsins. Þegar það lá fyrir var ákveðið að í framhaldi af gerð ofangreindra skýrslna myndi Frjálsi lífeyrissjóðurinn ásamt öðrum lífeyrissjóðum fá óháð lögfræðiálit um stöðu þeirra gagnvart fjárfestingum tengdum United Silicon og til hvaða aðgerða sjóðirnir geta gripið til að verja hagsmuni sjóðfélaga.

Greinagerð um fjárfestingu Frjálsa lífeyrissjóðsins í United Silicon

 
Stjórn Frjálsa lífeyrissjóðsins

Til baka


25.09.2017 16:57

Sjóðfélagayfirlit

07.07.2017 15:07

Hækkun mótframlags

03.04.2017 10:28

Yfirlit sjóðfélaga

10.10.2016 14:51

Yfirlit sjóðfélaga

09.10.2014 11:24

Frjalsi.is - nýtt lén

17.09.2014 13:37

Lánareglur rýmkaðar

12.06.2014 16:01

Ársfundargerð 2014

27.01.2014 12:39

Ávöxtun 2013

31.10.2013 12:07

Ný lög um neytendalán

14.05.2013 11:57

Ársfundargerð 2013

Til baka