Samningur um rekstur og eignastýringu

Milli Frjálsa lífeyrissjóðsins og Arion banka hf.

27. mars 2019


Samningur þessi er á milli Arion banka hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík (í samningi þessum einnig nefndur „Arion banki“ eða „bankinn“) annars vegar og Frjálsa lífeyrissjóðsins, kt. 600978-0129, Borgartúni 19, 105 Reykjavík (í samningi þessum einnig nefndur „lífeyrissjóðurinn“ eða „sjóðurinn“).

Þessi samningur varðar réttarsamband ofangreindra aðila vegna rekstrar Frjálsa lífeyrissjóðsins, eigna- og áhættustýringar Arion banka auk tilheyrandi þjónustu við sjóðfélaga lífeyrissjóðsins, allt í samræmi við nánari ákvæði samnings þessa og viðauka við hann, auk laga og reglna sem við geta átt hverju sinni.

I. KAFLI: REKSTUR FRJÁLSA LÍFEYRISSJÓÐSINS

II. KAFLI: EIGNA- OG ÁHÆTTUSTÝRING

III. KAFLI: PERSÓNUVERNDARFULLTRÚI

IV. KAFLI: REGLULEGT EFTIRLIT

V. KAFLI: AÐGERÐIR GEGN PENINGAÞVÆTTI OG FJÁRMÖGNUN HRYÐJUVERKA

VI. KAFLI: SJÓÐFÉLAGALÁN

VII. KAFLI: ÖNNUR ÁKVÆÐI

VIÐAUKI I - KOSTNAÐUR OG ÞÓKNANIR

 
Með vísan til samnings um rekstur og eignastýringu, dags. 21. júní 2017, milli Arion banka hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, Reykjavík (í viðauka þessum einnig nefndur „Arion banki“ eða „bankinn“) annars vegar og Frjálsa lífeyrissjóðsins, kt. 600978-0129, Borgartúni 19, Reykjavík (í viðauka þessum einnig nefndur „lífeyrissjóðurinn“ eða „sjóðurinn“) hins vegar, skuldbindur lífeyrissjóðurinn sig til að greiða bankanum, eða öðrum þeim aðila sem bankinn vísar til, þóknanir fyrir rekstur og eignastýringu, eins og nánar er kveðið á um í viðauka þessum. Viðauki þessi er órjúfanlegur hluti af áðurnefndum samningi aðila.

VIÐAUKI II - UMBOÐ VEGNA RÁÐSTÖFUNAR FJÁRMÁLAGERNINGA